Händer, hjärna. Överflödig kropp är en del av Our Response: An online project by 0s+1s Collective. Vi i gruppen 0s+1s gav oss i uppdrag att göra ett verk i respons till en egen utvald Cyberfeminist texterna. Mitt arbete är en hemsida med dansvideos som förhåller sig till den klassiska Cyberfeminisittexten A Cyborg Manifesto av Donna Haraway.

”Händer, hjärna. Överflödig kropp. Geografin förändras, blir oviktig. Endast signalkvalitén på uppkomlingen räknas, koden måste nå sitt mål. Händerna och hjärnan, länken mellan kvinnan och maskinen. Kroppen lämnas efter, blir överflödig. Ur obrukbarhet föds lättja. Rörelser utan nytta, förvirring, upprepas om och om igen. Extas. Verkligheten böjer sig, benen snurrar snabbare och snabbare över huvud som begravts djupt i marken. Även fåglarna har fastnat.

Åtrå, till den bortglömda kroppen, av ekonomi burna begär. Söta skratt. Tangentljud i bakgrunden. Kodat språk, många lager. Celler som har mist sin ursprungliga funktion. Avatarer, avarter, nya mänskliga former. Djurarter dör ut i skogen, nya medvetande föds på nätet. Växer, färdas mellan lagren, livnär sig på ytan eller närs i avgrundswebben. Njutbart, vinstmaximerande. Ett stön. Uppspelat, inspelat, lagrat, sålt och delat.”

   
   
   
   

Hands, brain. No body needed was created as a part of Responses to Cyberfeminist Texts: An online project by 0s+1s Collective. Within the project we decided to make a work each that sprung from the reading of a Cyberfeminsit text of choice. My work Hands, brain. No body needed relates to the text A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century from the book Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature by Donna Haraway. Its a homepage consisting of images and videos of dance, animals and nature.

"Hands, brain. No body needed. Geography changes, becomes unimportant. Only the signal quality on the connection counts, the code must reach its destination. The hands and the brain, the link between woman and machine. Inoperability feeds sloth. Movements without purpose, confusion, repetition, redo it over and over again. Ecstasy. Reality bends, legs spinning faster and faster over the head buried deep in the soil. Even the birds are stuck.

Desire, to the forgotten body, cravings borne by economy. Sweet laughter. Sounds of keys in the background. Coded language, layered. Cells lose their original features. Avatars, drifts, new human forms. Animal species are dying in the woods, new consciousness is born online. Grows, traveling between layers, feeds on the surface or near its vision in deep web. Pleasurable, profit maximization. A groan. Played back, recorded, stored, sold and shared. "